Plan&Visie

Een creatieve instelling en een goede neus voor kansrijke ontwikkelingen. Een duidelijke toekomstvisie en stevig doorzettingsvermogen. Het zijn, naast onder meer de backing van een goed relatienetwerk, onmisbare ingrediënten voor succesvolle projectontwikkeling.

Euverman Temmink & Partners Plan&Visie adviseert op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Onze adviseurs beschikken over kennis en ervaring op het gebied van wonen, werken, winkelen en recreëren. Of het nu gaat om bestemmingsplanwijzigingen, centrumontwikkelingen of woningen in het buitengebied. Het doel is een zo optimaal mogelijk product, welke is afgestemd op de vraag van de markt, te realiseren. Om dit doel te bereiken levert Euverman Temmink & Partners Plan&Visie u de benodigde adviezen op basis van een gedegen onderbouwing afgestemd op de wensen van de opdrachtgever.
 
Te gebruiken voor
 • Nieuwbouwprojecten (in- en uitbreidingslocaties);
 • Bestemmingsplanwijzigingen;
 • Stedenbouwkundige plannen;
 • Stedelijke herstructurering;
 • Marktonderzoek;
 • Structuurvisies;
 • Aan- en verkoop van onroerend goed;
 • Diverse rapportages.
 
Adviezen
 • Projectadvies;
 • Financieel advies;
 • Marktadvies;
 • Projectbegeleiding;
 • Locatie-advies;
 
Wij delen graag onze kennis en ervaring om uw ontwikkeling tot een succes te maken.