Financieel advies

  • Het berekenen van de huidige waarde van een (nog te ontwikkelen) locatie;
  • Het berekenen van verkoopprijzen, huurprijzen en beleggingswaardes van ontwikkelingen;
  • Het berekenen van kosten (w.o. verwervingskosten, grondkosten, bouwkosten, honoraria, bijkomende kosten, financieringskosten);
  • Het berekenen van het resultaat (w.o. residuele grondwaarde en grondexploitatie);
  • Onderzoek naar fiscale gevolgen van aan- en verkoop van onroerend goed.