Locatie-advies

  • Het beschrijven en analyseren van de locatie en de omgeving (w.o. kadastraal onderzoek);
  • Het beschrijven en analyseren van beleidskaders van het rijk, provincie en gemeente (w.o. welstandsbeleid);
  • Het beschrijven en analyseren van belemmeringen uit de omgeving (conform Bro);
  • Het beschrijven en analyseren van ruimtelijke effecten van de ontwikkeling op de omgeving;
  • Het bepalen voor welke ontwikkeling de locatie geschikt is met ruimtelijke onderbouwing (conform nWro);
  • Het geven van ruimtelijke en stedenbouwkundige uitgangspunten (w.o. structuur, dichtheid, oriëntatie, massa en hoogte);
  • Het opstellen van inrichtingsschetsen (w.o. massastudies en impressiebeelden).