Marktadvies

  • Het inventariseren en analyseren van lokale demografische ontwikkelingen, (w.o. bevolkings- en huishoudenprognoses);
  • Het leveren van recente en lokale marktinformatie en het analyseren van deze informatie op vraag en aanbod;
  • Het verschaffen van informatie over trends en ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, winkelen en recreëren;
  • Het bepalen van doelgroepen en het beschrijven van specifieke wensen en eisen.