Projectbegeleiding

  • Selectie van adviseurs (indien noodzakelijk) voor verkennend bodemonderzoek, asbest, archeologisch, ecologisch, akoestisch,  planschade risicoanalyse e.d;
  • Opstellen van aanvragen van de benodigde vergunningen en/of rapporten;
  • Adviseren bij contract- en prijsvorming;
  • Planning en control;
  • Voeren van gesprekken o.a. met overheden, belangenorganisaties en marktpartijen;
  • Aansturen van partijen;
  • Opstellen en administreren van correspondentie t.b.v. planologische  procedures.