Organisatorisch beheer

Organisatorisch en commercieel beheer is de organisatie van alle voorkomende beheerwerkzaamheden.  Hieronder dient te worden verstaan de gesprekken en vastlegging van de vele afspraken die gemaakt moeten worden met leveranciers en uitvoerders van de diverse werkzaamheden. Het uitwerken van de diverse bestuursbesluiten, waaronder het naleven van de bepalingen en afspraken voortvloeiend uit de splitsingsakte alsmede bestuurs- en ledenvergaderingen