Technisch beheer

Technisch beheer omvat alle werkzaamheden die gepaard gaan met onderhoud. Wanneer moet het dak worden vernieuwd, is er schilderwerk noodzakelijk en hoe staat het bijvoorbeeld met het liftonderhoud? Om een goed beeld te geven van direct noodzakelijke kosten en lange termijn kosten, maken wij een planning.
 
In deze planning wordt de huidige staat van onderhoud en het noodzakelijke onderhoud op korte termijn gedefinieerd. Het totale plan omvat echter een periode van 10 jaar waarin we omschrijven wanneer een onderdeel toe is aan vervanging en welke kosten hieraan verbonden zijn. Aan de hand van deze planning kan precies worden vastgesteld welk bedrag per jaar moet worden gereserveerd. Dit lange termijnplan is zelfs verplicht en dus erg belangrijk! Indien gewenst wordt het onderhoudsplan jaarlijks geactualiseerd aan de gewijzigde omstandigheden. Zo komt u niet voor verrassingen te staan!

Stelt u zich eens voor. U bent voorzitter van de VVE van een appartementencomplex waar u met veel plezier woont. De laatste tijd vertoont het toegangshek van de parkeergarage echter gebreken. Het hek blijft voortdurend openstaan en uw medebewoners maken zich zorgen over de veiligheid van de auto’s. U als voorzitter wordt continu gebeld door bezorgde bewoners.

Ook voor bedrijfsobjecten zijn wij uw partner in het beheer hiervan. Speciaal voor leegstaande objecten hebben we het VerhuurPlusPlan onywikkeld. Hiermee zorgen we voor het onderhoud van het object en zorgen tevens voor een optimale verhuurbaarheid. Klik voor meer informatie hier.
 
Uiteraard is dit slechts een voorbeeld van problemen die zich kunnen voordoen. Euverman Temmink & Partners is de juiste partij om u deze problemen uit handen te nemen.